Product nummer naast de QR code

Het defect (omschrijf dit zo specifiek mogelijk)

Naam van de gebruiker van het product

Het product bevindt zich in etage/afdeling/ruimte

Verstuur